Hem

Välkommen till MK Kinda - en klubb för alla!

 

© MK Kinda 2006

Vi samarbetar med

MK Kinda kallar härmed alla medlemmar till ett extra styrelsemöte

måndag 13 mars kl. 18.30 i Församlingsgården, Kisa.

Anledningen är att vi på det ordinarie årsmötet inte fick ihop en

komplett styrelse. Nu finns förslag på att vice ordförande går in

som ordinarie och nuvarande ordförande väljs till sekreterare, men detta

måste ett årsmöte besluta om.

Välkommen!